To jak to jest z regułą „7% 38% 55%””?

„Ktoś zbadał, że pośród wszystkich informacji, jakie do nas docierają podczas np. rozmowy, 7% czerpiemy ze słów, 38% z tonu głosu a 55% z mowy ciała.”
Wiem, że wspominamy o tym na kursach dla instruktorów. Ale skąd tak naprawdę to się wzięło? I czy to jest stwierdzenie prawdziwe?
Zobaczcie i przeczytajcie tutaj >>>

Agnieszka

Reklamy