dlaczego

Poniższy tekst i strona powstały na podstawie rozmów z kilkudziesięcioma instruktorami PZŻ oraz kilkunastoma kursantami na stopnie instruktorskie. Z naszych rozmowach o szkoleniu – problemach, wyzwaniach, przypadkach – wyjątkowo często pojawiały się aspekty związane z brakiem rozwoju i dalszego szkolenia po odbyciu kursów instruktorskich (nie mamy pretensji do KWŻ-tów). A przecież metodyka, psychologia, pedagogika i socjologia idą wciąż do przodu – pojawiają się ciekawe badania i opracowania, doświadczenia, metody i wiedza. Z drugiej strony zmieniają się sami kursanci – bo zmienia się świat wokół nas m.in. technologie, media, komunikacja, metody pracy (np. w firmach). Zmiany w komunikacji zachodzą od zawsze. Błędem byłoby założenie jej niezmienności.

Jakie zmiany obserwujemy wokół siebie?

Przyjrzymy się (tylko kilku) z nich. To nasz wybór subiektywny.

  • Zmiany dotyczące przetwarzania i przepływu informacji między ludźmi m.in. komunikujemy się i budujemy relacje za pomocą portali społecznościowych (np. komunikujemy się za pomocą krótkich „statusów”, określamy stosunkowo szybko swoje preferencje, gromadzimy „znajomych”, komunikujemy się szybko i za pomocą skrótów, odkrywamy szybko wiele ze swojego życia ale i także szybko decydujemy czy „lubię to”/nie lubię),
  • Popularność zdobywają serwisy internetowe, dzięki którym porozumiewamy się za pomocą „obrazków” (niż opisami słownymi) np. Pinterest.com,
  • Informacje nie tyle co gromadzimy, ale przetwarzamy i tylko chcemy wiedzieć, gdzie i jak je poszukiwać – jeśli jej potrzebujemy np. Google.com,
  • Teksty tworzone „pod internet” zaczynają być tworzone inaczej niż np. do publikacji w druku: streszczające zajawki zawierające słowa-klucze, stosunkowo krótkie teksty dzielone na łatwe do ogarnięcia okiem akapity, wyróżnianie słów kluczowych, dzielenie dłuższych form na krótsze teksty itp.,
  • Pojawiają się także nowe trendy wykluczania się z chaosu i nagromadzenia informacji – coraz więcej osób np. samemu chce świadomie poszukiwać wiedzy i informacji (np. wykorzystywanie internetu ale rezygnacja z portali społecznościowych itp) a nie otrzymywać je bezrefleksyjnie np. w postaci wiadomości z TV (więc rezygnują np. z telewizorów w domu),
  • Młodsze pokolenia (i coraz częściej też te starsze) oczekują interaktywności przekazu, możliwości testowania, próbowania, eksperymentowania, zadawania w każdej chwili pytań i uzyskiwania odpowiedzi prawie że „instant”,
  • W firmach czy organizacjach często pracownicy uczą się pracy w zespołach zadaniowych (a co za tym idzie m.in. oczekują sprawnej pracy lidera i zarządzania zespołem),

A to tylko wybrane trendy i nasze zauważenia. W wybranych grupach. Jak powinien w tym wszystkim odnaleźć się współczesny instruktor?

Podzielmy się przemyśleniami, pomysłami, doświadczeniem, wiedzą… a nawet próbami.

Reklamy